Home » Kwaliteit en Beleid » Oudercommisie

Oudercommissieleden  m/v Gezocht!

 Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie:

 • Overlegt met de houder
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de houder
 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • Onderhoudt contacten met andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van ouders van het gastouderbureau
 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • Mee willen praten en beslissen
 • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons gastouderbureau
 • Minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • Administratieve ondersteuning

 Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar info@opvangkroontjes.nl