Home » Kwaliteit en Beleid » Klachtenprocedure

Als er een situatie ontstaat waarin er sprake is van een klacht adviseren wij om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Wellicht kan in een gesprek dan tot een oplossing worden gekomen. Als er sprake is van een verschil van mening tussen een gastouder en vraagouder kan altijd de hulp van de bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Kroontjes worden ingeroepen.

Heeft u een klacht over Kroontjes? 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken.
U kunt uw klacht altijd bij ons neerleggen per email. Wij zullen uw klacht met veel aandacht en zorg behandelen. 

De klacht wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 6 weken na indiening , afgehandeld. 
De afhandeling van de klacht krijgt u schriftelijk toegestuurd. Eventuele maatregelingen 
van de klacht zullen binnen 2 maanden uitgevoerd worden. 

Klachtenprocedure

Bent u tevreden, vertel het een ander!
Bent u niet tevreden, vertel het ons.

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een kritische opmerking en of een verschil van inzicht heeft. We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.

Indien we er met de ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de ouder gebruik maken van onze interne klachtenprocedure. Deze is beschikbaar op locatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang . 
Is de klacht hierna nog niet opgelost? Dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op 
www.degeschillencommissie.nl.