Home » Kwaliteit en Beleid » GGD raport

Ieder jaar komt de GGD-inspecteur bij alle gastouderbureaus langs om te controleren of het bureau voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. 

Ze controleren op de volgende punten:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskwalificaties
  • Verklaringen omtrent gedrag
  • Veiligheid en gezondheid

De GGD-inspecteur controleert dit door:

  • Observaties
  • Gesprekken met de houder
  • Gesprekken met gastouders
  • Documentenonderzoek
  • Gesprekken met de oudercommissie

Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. Zodra het eerste rapport is vrijgegeven, komt er een kink hier onder te staan.