Home » Kwaliteit en Beleid

Kroontjes is een jong professioneel, landelijk werkend gastouderbureau dat staat voor persoonlijke bemiddeling. Wij streven naar goede kwaliteit van onze gastouders. Om dit te bereiken en te behouden doen wij het volgende:

  • Wij werken alleen met gediplomeerde gastouders door heel Nederland
  • Cursussen en thema- avonden voor gastouders en vraagouders
  • Korte lijnen met gastouders en vraagouders
  • Zowel gastouders als vraagouders worden begeleid door een vaste bemiddelingsmedewerkster
  • Persoonlijke aandacht voor ieder gezin.

Doelstelling en visie

Wij gaan ervan uit dat de kinderen voor lange tijd bij de gastouders in de opvang zitten, en wie weet er ook wel broertjes of zusjes bijkomen. Gastouderopvang is kleinschalig en daardoor ziet het kind 1 vaste pedagogische medewerkster die de ouders zelf hebben uitgekozen. Het voordeel hiervan is dat er een goede band kan ontstaan tussen gastouder en het kind. Maar ook met de andere kinderen die bij de gastouder worden opgevangen.

Wanneer Kroontjes bemiddelt tussen vraagouders en gastouders wordt er gestreefd naar de meest passende aansluiting tussen vraag en aanbod van beide partijen. Kroontjes houdt rekening met de achtergrond, cultuur en sociale omgeving van de vraagouder, kind en gastouder om zoveel mogelijk te matchen. 

Kroontjes vindt het belangrijk dat kinderen kind mogen zijn. Dat er goed gekeken wordt naar de eigenheid van het kind en we daar vanuit gerichte activiteiten kiezen die aansluiten op het niveau en beleving van het kind. Onze gastouders geven de kinderen de gelegenheid tot zelfontplooiing en groei in fysiek, emotioneel en sociaal opzicht. Een uitnodigende, stimulerende en (emotioneel) veilige omgeving biedt hiervoor de beste voorwaarden. Kroontjes streeft naar een omgeving bij de gastouder waarin dit zo optimaal mogelijk is voor ieder kind dat opgevangen wordt.

 

Ben je op zoek naar een gastouder?

Ik help je daar graag bij!

Ik ben zelf met veel plezier 12,5 jaar gastouder geweest in Haarlem.
Sinds januari 2019 ben ik eigenaresse van een kleinschalig kinderdagverblijf in Veenendaal.

Maar de gastouderbranche blijft voor mij ook erg belangrijk. Ik haal veel voldoening uit het helpen van mensen. Ik vind het belangrijk dat gastouders en ouders zich gezien en gehoord voelen. Daarom zal ik regelmatig contact met ouders en met de gastouders opnemen om te horen hoe het  gaat.

Mag ik jouw helpen met het vinden van jouw gastouder ? 
Of heb je nog plek voor nieuwe kinderen?

Neem vrijblijvend contact met mij op en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.

Tiara Wiebers