Visie

Wij gaan ervan uit dat de kinderen voor lange tijd bij de gastouders in de opvang zitten, en wie weet er ook wel broertjes of zusjes bijkomen. Gastouderopvang is kleinschalig en daardoor ziet het kind 1 vaste pedagogische gastouder die de ouders zelf hebben uitgekozen. Het voordeel hiervan is dat er een goede band kan ontstaan tussen gastouder en het kind. Maar ook met de andere kinderen die bij de gastouder verblijven. 

Wanneer Kroontjes bemiddeld tussen vraagouders en gastouders wordt er gestreefd naar de meest passende aansluiten tussen vraag en aanbod van beide partijen. Kroontjes houdt rekening met de achtergrond, cultuur en sociale omgeving van de vraagouder, kind en gastouder om zoveel mogelijk te matchen.  

 

Kroontjes vindt het belangrijk dat kinderen kind mogen zijn. Dat er goed gekeken wordt naar de eigenheid van het kind en we daar vanuit gerichte activiteiten kiezen die aansluiten op het niveau en beleving van het kind. Onze gastouders geven de kinderen de gelegenheid tot zelfontplooiing en groei in fysiek, emotioneel en sociale opzicht. Een uitnodigende, stimulerende en (emotioneel) veilige omgeving biedt hiervoor de beste voorwaarden. Kroontjes streeft naar een omgeving bij de gastouder waarin dit zo optimaal mogelijk is voor ieder kind dat opgevangen wordt.  

Pedagogisch beleid:

De gastouders van Kroontjes zorgen voor opvang van kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Zo kunnen de kinderen zich zelfstandig ontwikkelen in een huiselijke omgeving.   


Emotionele veiligheid.
Een veilige basis, een thuis waar de kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

 

Het gevoel van emotionele veiligheid draagt bij aan het ‘welbevinden’ van kinderen. Welbevinden betekent ‘het naar je zin hebben’ of ‘je op je gemak voelen’. Als een kind zich welbevindt, zal het vol zelfvertrouwen de omgeving gaan ontdekken, ervaringen opdoen en zich spelenderwijs gaan ontwikkelen tot, uiteindelijk, een zelfstandig en uniek individu. Vertrouwen hebben in de gastouder is van essentieel belang voor het gevoel van veiligheid voor kinderen. 

De gastouders kan dit op de volgende manieren doen: 

  • Door in ieder geval de basisbehoeften over te nemen, zoals eten, drinken, knuffelen en troosten, kan zij al een sfeer van veiligheid en vertrouwen neerzetten. Tijdens de wenperiode is het belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan deze

basisbehoeften, zodat het kind goed gehecht raakt aan de gastouder. (Rust, regelmaat en structuur bieden)

  • Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en ook om emoties te laten zien. Hierop reageert de gastouder positief. Natuurlijk mag niet alles bij de gastouder, maar de gastouder reageert op de emoties van het kind, zodat het kind weet dat het serieus genomen wordt en wordt geaccepteerd. Het kind leert op deze manier emoties het uiten die voor een ander acceptabel is. (Je mag boos zijn, maar je mag niet slaan).
  • De gastouder probeert altijd zoveel mogelijk het schema van het kind van thuis over te nemen. Maar, omdat er vaak meerdere kinderen zijn, met een ander schema thuis, moet de gastouder een middenweg vinden. Ook als opvang bij de gastouder thuis vindt, dan heeft de gastouder vaak ook nog haar eigen ideeën over de daginvulling en regels. Hier wordt tijdens het koppelingsgesprek aandacht aan geschonken. Voor het kind wordt de daginvulling en regels duidelijk uitgelegd, zodat hij weet waar hij aan toe is. De gastouder houdt rekening met de eigenheid van het kind.
  • De ruimte waarin de opvang plaatsvindt moet kindvriendelijk zijn, hier zorgt de gastouder voor. Er moet ook voldoende spelmateriaal aanwezig zijn, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De gastouder probeert een hoekje speciaal voor de kinderen in te richten, zodat het kind zich thuis voelt. De gastouder zorg ook voor de fysieke veiligheid (een veilige omgeving), en vanzelfsprekend veilig speelgoed.
  • Individuele aandacht geven. (Bv. met 1 kind een puzzel doen)
  • Het creëren van een omgeving waar initiatief nemen wordt gestimuleerd en waar fouten maken mag. (Ik dacht ook dat het puzzel stukje daar moest, waar zou het nog meer kunnen passen?)