Welkom op de website van Gastouderbureau Kroontjes, het nieuwe gastouderbureau van Nederland!

Gastouderopvang is professionele kinderopvang. Daarom gaan wij constant samen werken met onze gastouders aan kwaliteit en professionaliteit. Wij zorgen voor kennis doormiddel van scholing en cursussen. Zowel voor de gastouders als voor de vraagouders.

Wij bieden ook een (gratis)coaching aan op pedagogisch vlak.
De pedagogisch coach helpt gastouders bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden.

Heb je vragen of ben je op zoek naar een gastouder of ben je zelf gastouder en wil je je bij ons aansluiten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gastouderbureau Kroontjes vindt het belangrijk dat een kind, kind mag zijn.
Dat een kind wordt begeleid om zelf te ontdekken wat het kan op zijn of haar tempo.
Wij stellen ons dan ook als doel dat u kind in een omgeving is die voorziet in de basisbehoeften zoals veiligheid en geborgenheid, maar ook bijdraagt aan een optimale en stimulerende ontwikkeling. Gastouderbureau Kroontjes heeft gastouders die met veel warmte een veilig en geborgen opvang aanbieden.
Alle gastouders zijn gecertificeerd en staan in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen ingeschreven. U kunt dan ook kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wat doet Gastouderbureau Kroontjes voor u? 

 • Wij vragen geen inschrijfkosten
 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang
 • Houdt intakegesprekken met gastouders en vraagouders 
 • Houdt koppelingsgesprekken met vraag- en gastouders
 • Bezoekt minimaal 3 keer per jaar de opvanglocatie
 • Houdt jaarlijks verschillende evaluatiegesprekken
 • Voert jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stelt een plan van aanpak op om eventuele risico’s te verminderen
 • Sluit schriftelijke overeenkomsten af
 • Staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden
 • Werven en selecteren van gastouders
 • Aanbieden van EHBO-cursussen, thema-avonden, scholingscursussen
 • Maandelijks overzicht van de afgenomen uren naar de vraagouders
 • Maandelijkse factuur per e-mail, na het inleveren van de uren 
 • Een jaaropgaaf voor ouder en gastouder  
 • Zodra de vraagouders hebben betaald zorgt Kroontjes ervoor dat de gastouders het binnen 48 uur doorstort 
 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder 
 • Pedagogisch beleidsplan 
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk register Kinderopvang 
 • Verzenden van de jaaropgave aan de belastingdienst t.b.v. de eindafrekening
 • Begeleiding van de gastouder als ZZP-er 
 • Jouw eigen consulent, dus korte lijnen en persoonlijk contact.  

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met eind groep 8 van de basisschool worden opgevangen, bij een gastouder thuis of bij de vraagouder in huis.
Wanneer een kind bij de gastouder thuis wordt opgevangen dan doen de kinderen meestal mee met het ritme van het gezin, maar er wordt zeker wel rekening gehouden met de wensen, van de ouders en de kinderen zelf.

Doordat gastouderopvang veel kleinschaliger is dan een kinderdagverblijf, kan er meer aandacht gegeven worden aan het individuele kind. De kinderen hebben altijd één vast gezicht, dat door u is uitgekozen.

Gastouderopvang sluit ook goed aan bij de behoefte van werkende of studerende ouders. 
Er zijn namelijk ook gastouders die avond en weekend opvang verzorgen. Superhandig als u bijvoorbeeld in de zorg werkt.